Radimed Sp. z o.o. | prywatny gabinet gastrologiczny w Legnicy

JA slide show
Opis badań PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 23 Październik 2009 14:43

Co to jest gastroskopia?

Gastroskopia jest to badanie endoskopowe pozwalające na dokładną ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego. Polega na oglądaniu przełyku, żołądka i dwunastnicy. Gastroskopia może być zarówno badaniem diagnostycznym, jak również terapeutycznym polegającym na przykład na: usuwaniu ciał obcych, tamowaniu krwawień, usuwaniu polipów czy endoskopowym poszerzaniu powstałych zwężeń.

Na czym polega gastroskopia, gdzie można ją wykonać i jak często?

Podczas gastroskopii wprowadza się giętki aparat (gastroskop) przez jamę ustną. Przed wprowadzeniem endoskopu gardło znieczula się 10% roztworem lidokainy. Gastroskopia jest badaniem krótkotrwałym, trwającym około 5-10 minut i mimo, że należy do procedur inwazyjnych ingerujących w jamy ciała jest badaniem stosunkowo bezpiecznym. Powikłania zdarzają się bardzo rzadko.
Ze względu na fakt, że gastroskopia jest zaliczana do badań inwazyjnych, ingerujących w jamy ciała, wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody pacjenta po wcześniejszym rzetelnym poinformowaniu go, na czym polega badanie i o rodzaju stosowanego znieczulenia. Gastroskopia diagnostyczna należy do badań bezpiecznych i dlatego może być wykonywana zarówno w warunkach szpitalnych, jak również ambulatoryjnie. Gastroskopia terapeutyczna najczęściej jest wykonywana w warunkach szpitalnych, chociaż niektóre procedury mogą być wykonywane ambulatoryjnie z założeniem, że wykonujący personel medyczny posiada odpowiednie kwalifikacje. Niektóre procedury terapeutyczne ze względu na ich dużą trudność i wysokie wymogi dotyczące zarówno umiejętności wykonującego je zespołu lekarsko-pielęgniarskiego oraz sprzętu są wykonywane w ośrodkach akademickich lub wysoce wyspecjalizowanych ośrodkach endoskopowych.
Podczas gastroskopii chory nie jest poddawany działaniu czynników szkodliwych, dlatego jeśli istnieją ku temu wskazania, może być wielokrotnie powtarzana w krótkich odstępach czasowych. Niekiedy stan chorego lub wykonywane procedury terapeutyczne mogą wymagać powtórzenia badania nawet w ciągu tej samej doby.

Jaki jest cel badania? Co dzięki niemu można wykryć?

Gastroskopia diagnostyczna pozwala na dokładną ocenę błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego, podczas badania zwracamy także uwagę na treść płynną znajdującą się w jego świetle oraz ruchomość ścian przełyku, żołądka i dwunastnicy. Endoskopia umożliwia pobranie materiału do badania histopatologicznego, cytologicznego, wykonanie posiewów oraz ocenę obecności bakterii Helicobacter pylori za pomocą bezpośredniego badania (tzw. testu urazowego). Moment pobierania materiału nie jest odczuwany przez chorego, nieznacznie wydłuża badanie i nie wpływa na jego bezpieczeństwo.
Gastroskopia pozwala w większości przypadków na prawidłowe postawienie diagnozy w przypadku:
 • chorób zapalnych: bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych;
 • zmian spowodowanych działaniem środków chemicznych: kwasów i zasad, żółci, niektórych leków oraz czynników fizycznych – np. zmian popromiennych;
 • łagodnych i złośliwych zmian nowotworowych;
 • oceny zaawansowania wielu zmian chorobowych i ich odpowiedniej klasyfikacji np. żylaków przełyku, refluksowego zapalenia błony śluzowej przełyku czy źródła krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Kiedy należy wykonać gastroskopię?

Wskazania do gastroskopii są bardzo szerokie. Badanie to powinny mieć wykonane wszystkie osoby po 45 roku życia mające dolegliwości brzuszne oraz młodsi chorzy, gdy powstaje potrzeba weryfikacji rozpoznania, różnicowania, a szczególnie wówczas, gdy pojawiają się objawy alarmujące, takie jak: utrata masy ciała, zaburzenia połykania, gorączka, niedokrwistość, fusowate lub krwiste wymioty. Gastroskopię diagnostyczną wykonuje się najczęściej z następujących wskazań:
 • wystąpienie objawów dyspeptycznych (bólów brzucha, odbijania, wzdęcia, zgagi),
 • podejrzenie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
 • podejrzenie choroby nowotworowej na podstawie występujących objawów ogólnych,
 • dysfagia - trudności w połykaniu,
 • podejrzenie lub obecność krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • podejrzenie istnienia uszkodzeń polekowych błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych długotrwale stosujących niesteroidowe leki przeciwzapalne,
 • jako badanie przesiewowe lub kontrolne u chorych ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworu (osoby z długoletnią chorobą refluksową przełyku, z przełykiem Barretta, z niedokrwistością złośliwą w przebiegu zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka, po przebytej resekcji żołądka).
W przypadku stwierdzenia owrzodzenia błony śluzowej żołądka istnieje konieczność weryfikacji histopatologicznej i pobrania wycinków oraz kontrolna gastroskopia za 6 tygodni. Wrzód dwunastnicy nie wymaga weryfikacji histopatologicznej, gdyż nie ma podłoża nowotworowego. Zarówno we wrzodzie żołądka, jak i dwunastnicy wskazane jest wykonanie testu ureazowego na obecność Helicobacter pylori. Badanie kontrolne po eradykacji Helicobacter pylori należy przeprowadzić co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu antybiotykoterapii.

Jakie są przeciwwskazania do gastroskopii?

Gastroskopia jest badaniem mało obciążającym chorego, krótkotrwałym i bezpiecznym. Istnieją jednak przeciwwskazania do wykonania gastroskopii. Przeciwwskazaniem bezwzględnym jest: świeży zawał serca, ostra niewydolność wieńcowa, niewydolność oddechowa i krążeniowa, ciężkie zaburzenia rytmu oraz obraz kliniczny „ostrego brzucha”. Względne przeciwwskazania obejmują: brak współpracy chorego, tętniak aorty, niewyrównaną koagulopatię i wczesny okres po operacji jamy brzusznej.

Czym jest kolonoskopia?

Kolonoskopia pozwala zbadać jelito grube poprzez wprowadzenie do odbytu giętkiego instrumentu w kształcie rury o grubości palca wskazującego (kolonoskopu). Kolonoskop wolno przesuwany jest do przodu przez odbytnicę, a następnie wzdłuż całego jelita grubego. W określonych przypadkach kolonoskop może być wprowadzony do końcowego odcinka jelita cienkiego.

Jak przebiega kolonoskopia?

Kolonoskopia jest badaniem z reguły dobrze tolerowanym przez pacjentów i rzadko powoduje silne dolegliwości bólowe. Badaniu może towarzyszyć uczucie rozpierania, wzdęcia oraz skurczów w jamie brzusznej. Lekarz może zlecić podanie środków przeciwbólowych i uspokających, co pomoże pacjentowi rozluźnić się i lepiej znieść jakikolwiek dyskomfort. W trakcie badania pacjent leży na boku lub plecach, podczas gdy lekarz powoli wprowadza kolonoskop do jelita grubego. Wyprowadzając aparat z jelita oceni on jego wygląd i stwierdzi ewentualne odchylenia od stanu prawidłowego. Badanie z reguły trwa od 15 do 60 minut. W niektórych przypadkach nie udaje się wprowadzić kolonoskopu do samego końca jelita grubego (tam, gdzie łączy się ono z jelitem cienkim). W takiej sytuacji lekarz może zlecić inne badania dodatkowe lub uznać, że wykonana niepełna kolonoskopia jest wystarczająca.

Czym są polipy jelita grubego i dlaczego należy je usuwać?

Polipy są nieprawidłowym, zazwyczaj niezłośliwym rozrostem ściany jelita grubego. Mogą osiągać rozmiary od kilku milimetrów do nawet kilku centymetrów. Lekarz wykonujący badanie nie jest w stanie ocenić złośliwości polipów jedynie na podstawie ich wyglądu zewnętrznego. Dlatego zawsze należy znaleziony polip usunąć i oddać do dalszego badania histopatologicznego. Rak jelita grubego w większości przypadków rozwija się z polipa – dlatego usuwanie polipów jelita grubego jest ważnym elementem zapobiegania rozwoju tej choroby. W zależności od wielkości polipów istnieją różne techniki ich usuwania. Małe polipy mogą zostać poddane koagulacji lub usunięte standardowymi kleszczykami do pobierania wycinków. W przypadku dużych polipów przez kolonoskop wprowadza się specjalną metalową pętlę, którą usuwa się polip przy użyciu prądu elektrycznego. Usuwanie polipów (polipektomia) jest z reguły bezbolesne.

Czym jest pH-metria?

Dlaczego proponujemy Państwu to badanie? Na podstawie wykonanych dotychczas badań i wywiadu lekarskiego podejrzewamy u Pani/Pana istnienie tzw. refluksu żołądkowo-przełykowego (wstecznego zarzucania treści żołądkowej do przełyku). W celu obiektywnego potwierdzenia oraz dla oceny ilościowej refluksu konieczne jest wykonanie ww. badania, zwanego również 24 godzinnym monitorowaniem pH-przełyku.

Przygotowanie do badania: Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Dla uniknięcia wymiotów podczas zakładania sondy zaleca się pozostanie na czczo przez 6 godzin przed badaniem. W niektórych przypadkach, w zależności od wskazań do badania, może zaistnieć potrzeba przyjęcia bądź powstrzymania się od przyjęcia niektórych leków. Z reguły zaleca się wstrzymanie od przyjmowania inhibitorów pompy protonowej przez 7 dni przed badaniem, innych leków wpływających na wydzielanie żołądkowe i leków prokinetycznych przez 2 dni oraz leków zobojętniających przez 24 godziny przed badaniem. Bardzo prosimy o poinformowanie lekarza kierującego do badania o wszystkich zażywanych lekach i zastosowanie się do jego zaleceń odnośnie zażywania leków w okresie kilku dni przed badaniem i w czasie jego trwania.

Przeprowadzenie badania: Po uprzednim znieczuleniu błony śluzowej nosa i gardła preparatem znieczulającym miejscowo w żelu i w aerozolu, przez nos wprowadza się do przełyku sondę z tworzywa sztucznego, na której końcu znajduje się elektroda pomiarowa (czynna). Sonda ma średnicę około 2 mm. Elektrodę czynną umiejscawia się w końcowym odcinku przełyku, 5 cm powyżej jego dolnego zwieracza. Stałość położenia elektrody uzyskuje się przyklejając sondę plastrem do nosa. Elektrodę bierną (jeżeli dany typ sondy pomiarowej wymaga stosowania elektrody biernej) przykleja się do skóry klatki piersiowej w okolicy dolnej części mostka. Przewody od obydwu elektrod podłącza się następnie do rejestratora (niewielkie urządzenie o masie
300g), który przez okres badania nosi się na pasie (analogicznie do rejestracji EKG metodą Holtera). Urządzenie rejestruje pH w końcowym odcinku przełyku przez 24 godziny, dokonując pomiarów co 4 sekundy.
W trakcie badania należy zachowywać się w sposób naśladujący normalną codzienną aktywność (ze względu na ryzyko zniszczenia urządzenia nie ma możliwości brania prysznica lub kąpieli). Posiłki powinny być spożywane tak jak w każdym innym dniu. Leki w trakcie badania należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego/kierującego do badania (patrz punkt: przygotowanie do badania) Dla potrzeb oceny wyników badania należy zanotować w specjalnie prowadzonym dzienniku początek i koniec spożywania posiłków, początek i koniec każdorazowego przyjęcia pozycji leżącej oraz wystąpienie zgagi lub bólu w klatce piersiowej, lub innych objawów niepokojących. Po upływie 24 godzin sondę i elektrodę bierną usuwa się, a dane z rejestratora przesyła się do komputera, który za pomocą specjalnego oprogramowania oblicza wyniki badania.

Możliwe powikłania: Powodzenia badania, jak również jego zupełnego bezpieczeństwa nie może zagwarantować żaden lekarz. W przypadku 24-godzinnej pH-metrii przełyku nie opisywano jednak istotnych powikłań. Sonda występują jako urządzenia jednorazowe, lub wielorazowe. Sondy wielorazowe poddawanym są przed i po każdym zabiegu tzw. dezynfekcji wysokiego poziomu, tj. zabiegowi likwidującemu formy wegetatywne bakterii, wirusy (w tym HBV, HCV, HIV) i grzyby. Do tej pory nie opisywano przypadków przeniesienia infekcji przy użyciu prawidłowo dezynfekowanej sondy pH-metrycznej

Postępowanie po badaniu: Badanie nie wymaga żadnego specjalnego postępowania po jego zakończeniu.

LAST_UPDATED2
 

Goście na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Galeria

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Ogłoszenie

Reklama